Oktober 2021 – Den första isen observerades i norra Bottenviken

Flera lågtryckspassager påverkade vattenstånden i oktober men inga extrema vattenstånd noterades. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades vid tre tillfällen. En mild inledning av månaden med sydvästliga vindar gjorda att avkylningen av ytvattentemperaturer gick långsamt. Den 25 oktober observerades säsongens första nyis i skyddade vikar i norra Bottenviken.

Oktober 2021 – Den första isen observerades i norra Bottenviken